Ciepło systemowe dla mieszkańców. Umowa na dofinansowanie projektu.

fot. Joanna Opas/Radio Katowice

Mieszkańcy dwóch zabrzańskich dzielnic, Helenki i Rokitnicy, będą niebawem korzystali z ciepła systemowego. 

W Urzędzie Miasta podpisano umowę na dofinansowanie projektu, dzięki któremu możliwa będzie zmiana sposobu ogrzewania w tych dzielnicach. Jak mówi Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dzięki inwestycji poprawi się jakość życia mieszkańców i środowiska.


Z kolei, jak dodaje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, to nie pierwszy projekt proekologiczny realizowany w mieście.


Za blisko 3 lata mieszkańcy dwóch zabrzańskich dzielnic - Helenki i Rokitnicy - będą korzystali z ciepła systemowego. Dziś w Urzędzie Miasta podpisano umowę na dofinansowanie projektu, dzięki któremu zlikwidowane zostaną stare kotłownie. Jak mówi Lesław Złotorowicz, prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, to jedno z trudniejszych zadań, które spółka będzie realizować.


— Po zakończeniu inwestycji, mieszkańcy odczują poprawę — dodaje Lesław Złotorowicz


Projekt wart jest 40 milionów złotych, realizowany jest ze środków WFOŚiGW, Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i miasta. Ma być ukończony w listopadzie 2023 roku. 

Autor: Joanna Opas /rs/as/