Rocznice

W audycji:

  • Bolesne rocznice: Jałta, wywózki na Syberię.
  • Ksiądz M. Rękas w opowieści T. K. Kozłowskiego. 
  • O dzielnej pani Potockiej – prof. St. S. Nicieja. 
  • Lwowski futbol i początki polskiej lekkoatletyki we Lwowie. 
  • Ciekawa inicjatywa oświęcimskich Kresowian.Lwowska Fala, audycja, która ocala od zapomnienia kresową tradycję i kulturę, lwowski humor i piosenkę, ale także prawdę o losach Polaków, tragicznie splecionych z wojną i okupacją na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.


 

Lwowska Fala