W Katowicach ruszyła kwalifikacja wojskowa

W Katowicach ruszyła kwalifikacja wojskowa. Potocznie zwana stawką w tym roku trwa od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 roku, a w Katowicach od 10 lutego do 26 marca.
                          

— Jest to przedsięwzięcie obowiązkowe zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, które ukończyły 19 rok życia — mówi major Mariusz Maury, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Katowicach.


— Określenie kategorii wojskowej odbywa się podczas badania, które polega na zebraniu wywiadu, zapoznaniu z dokumentacją medyczną kandydatów oraz badaniu fizykalnym — mówi doktor Jadwiga Grochalska, Przewodnicząca Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Miasta Katowice.   


W przypadku nieuzasadnionego niestawienia się przed komisję wojskową policja doprowadza do niej kandydata, a jeżeli okaże się to nieskuteczne, zostaje wysłane zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. Wtedy osobie takiej grozi kara grzywny bądź ograniczenia wolności.


| Autor: Klaudiusz Chołota /pg/