Rozmowy w wojewódzkim szpitalu bez efektu. Będzie strajk bezterminowy.

Fiaskiem zakończyły się rozmowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. 

Negocjacje są odpowiedzią dyrekcji placówki na 12-godzinny strajk, w którym 13 lutego wzięło udział kilkuset pracowników. Najważniejszy postulat przedstawiony przez stronę związkową dotyczy podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o 400,- zł brutto. 

Wobec braku propozycji związkowcy zdecydowali o strajku bezterminowym od 24 lutego. 

Zeszłotygodniowa Akcja strajkowa została zorganizowana przez wszystkie centralne związkowe działające w placówce w ramach sporu zbiorowego, który w rybnickim szpitalu trwa od maja 2018 roku. 

Autor: Katarzyna Herbuś/rs