Dzień Nauki Polskiej, czyli nowe święto państwowe.

fot. śląskie.pl

19 lutego po raz pierwszy będzie obchodzony Dzień Nauki Polskiej, czyli nowe święto państwowe. Zostało wprowadzone ustawą z 9 stycznia 2020 roku, którą 3 lutego podpisał prezydent Andrzej Duda. 

Celem święta ma być między innymi wyrażenie uznania dla dokonań polskich naukowców, a także zainspirowanie młodych ludzi do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy. Jako datę wybrano 19 lutego - dzień urodzin Mikołaja Kopernika, w uznaniu jego wybitnych zasług dla astronomii. Święto Nauki Polskiej jest dniem roboczym.

Pierwsze obchody odbędą się w Toruniu. Wicepremier Jarosław Gowin wręczy naukowcom nagrody, przyznane za całokształt dorobku, a także za osiągnięcia w działalności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej. Uczestnicy uroczystości obejrzą też widowisko "Opera matematyczna - Paradoksalny Rozkład Sfery", opowiadające o polskich matematykach z tzw. Szkoły Lwowskiej.

Ustanowienie nowego święta jest wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców. Dzień został wybrany nieprzypadkowo, 19 lutego to dzień urodzin Mikołaja Kopernika.

Oto lista wybranych wydarzeń, przygotowanych z tej okazji przez placówki z regionu.

 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach – zajęcia edukacyjne, warsztaty i wystawy zbiorów filii m.in. w Zawierciu, Pszczynie, Będzinie, Rudzie Śląskiej, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej.

- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej - wystawa ze zbiorów biblioteki dotycząca nauki w Polsce.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu - warsztaty plastyczne „Dni Nauki Polskiej” oraz konkurs „Dokonania naukowe Marii Skłodowskiej Curie”.

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach - wideokonferencja na temat: Nauka Polska.

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – warsztaty „Wielkie tajemnice małych codziennych rzeczy”.

- Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu - wystawa "Osiągnięcia naukowe w zakresie nauk medycznych".

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach – słuchacze i pracownicy zapoznają się z sylwetkami ludzi polskiej nauki i odwiedzą jedną z największych polskich firm wdrażających nowoczesne technologie z zakresu informatyki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji i elektroniki dla przemysłu, ochrony zdrowia i administracji publicznej.

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie – uroczyste obchody z okazji Dnia Nauki Polskiej.

- Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju – organizacja zajęć dydaktycznych, edukacyjnych, bibliotecznych, opiekuńczo-wychowawczych.

- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu - rozmowy o ważnych dla świata odkryciach Polaków i znanych naukowcach pochodzących z naszego kraju. Dodatkowo organizowane będą quizy, wystawy, prelekcje, warsztaty, filmy.

- Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie - zajęcia z astronomii (mobilne planetarium) w ramach projektu "Ad Astra" z udziałem pracowników Planetarium Śląskiego w Chorzowie, a dla uczniów szkół branżowych zajęcia warsztatowe, lekcje otwarte, prezentacje multimedialne i wystawy.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu - konkurs plastyczny „Wynalazek, który może zmienić świat" i pokonkursowa wystawa prac.

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu - zajęcia pt. „Polscy nobliści" oraz prezentacja multimedialna.

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie - wideokonferencja dla nauczycieli pt. „Od Mikołaja Kopernika do Enigmy. Polscy naukowcy, którzy zmienili świat”, warsztaty pt. „Dzień Nauki Polskiej. Wykorzystanie metody escape room do zainteresowania uczniów osiągnięciami polskiej nauki oraz zajęcia biblioteczne w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej.

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej – zajęcia edukacyjne, warsztaty z szyfrowania, zajęcia i konferencje dla nauczycieli, dotyczące wkładu polskich naukowców w wybrane dziedziny wiedzy.

- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o. w Kamieńcu - prelekcja o słynnych polskich wynalazcach, naukowcach i konstruktorach oraz quiz wiedzy. Dzieci będą wykonywać lapbooki na temat biografii Mikołaja Kopernika i projekty na temat naukowców polskich oraz budować najwyższe budowle z materiałów podlegających recyclingowi.

- Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego - 19 lutego br., w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie odbędą się zajęcia z astronomii z użyciem mobilnego Planetarium, prowadzone przez nauczycieli Planetarium Śląskiego.

- Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju - konkurs wiedzy o Polsce pt. "Kocham Cię Polsko". W konkursie wezmą udział dzieci przebywające na leczeniu w podmiotach leczniczych w Rabce. Oprócz tego planowana jest prezentacja multimedialna i wystawa poświęcona dorobkowi nauki polskiej.

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku - konferencja „Nobel na piątkę”. Konferencja promuje kulturę i literaturę, szczególnie dorobek i osiągnięcia polskich Noblistów w dziedzinie literatury. W ramach konferencji planowane są: wykład Michała Rusinka, warsztaty prowadzone przez konsultantów, konkursy dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Projekt ustawy dotyczącej ustanowienia Dnia Nauki Polskiej złożyła grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. W preambule ustawodawca podkreślił, że podjął inicjatywę "uznając dokonania polskich naukowców, ich dążenie do poznania prawdy i przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom oraz dostrzegając fundamentalną rolę nauki w tworzeniu cywilizacji".

Wśród najwybitniejszych naukowców posłowie wskazali między innymi: Jana Heweliusza, Ignacego Łukasiewicza, Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Marię Skłodowską-Curie, Henryka Arctowskiego i Stefana Banacha. "Teoria heliocentryczna, lampa naftowa czy odkrycie radu i polonu to tylko kilka przykładów licznych osiągnięć Polek i Polaków będących najlepszą wizytówką naszego kraju" - napisano w uzasadnieniu ustawy.

mat.pras/iar/mm/