Agnieszka Bożek wybrana na prezes Parku Śląskiego

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

Agnieszka Bożek została wybrana podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej na stanowisko prezesa Parku Śląskiego. Jednocześnie przyjęta została rezygnacja Tomasza Papaja z tego stanowiska. 

Agnieszka Bożek to samorządowiec, menadżer i społecznik. Ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu: kierunek zarządzanie i marketing – zarządzanie finansami oraz Politechnikę Śląską: kierunek zarządzanie i marketing – specjalność zarządzanie finansami. Aktualnie jest w trakcie nauki na studiach podyplomowych MBA. 

Pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Obsługi Zarządu Województwa Śląskiego w latach 2018-2020. Angażowała się w działalność Parku Śląskiego. Ponadto brała udział w pracach Komitetu Sterującego ds. Modernizacji Parku Śląskiego, Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego i Okrągłego Stołu ds. Parku Śląskiego.


Autor: Joanna Opas /pg/