Jubileusz

W audycji: 

  • Jubileusz – 700. wydanie Lwowskiej Fali. 
  • Najwięksi z wielkich: piewcy Lwowa – J. Janicki, J. Michotek, W. Szolginia. 
  • Koło Młodych LF z jubileuszowym przesłaniem. 
  • Szczepciu i Tońku – Jak się ustrzec wirusa. 
  • Głos ze Lwowa.Lwowska Fala, audycja, która ocala od zapomnienia kresową tradycję i kulturę, lwowski humor i piosenkę, ale także prawdę o losach Polaków, tragicznie splecionych z wojną i okupacją na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.


 

Lwowska Fala