Park wokół stawów na Górnym Borze zamknięty

Władze Skoczowa czasowo ograniczyły możliwość poruszania się parkowymi alejkami wokół stawów na Górnym Borze.

Do 11 kwietnia,będzie obowiązywał zakaz korzystania z urządzeń rekreacyjnych,ławek oraz terenów zieleni oraz drewnianego mola. Ponadto urząd przypomina,że możliwość handlu na targowiskach miejskich ograniczona jest wyłącznie do sprzedaży artykułów spożywczych,płodów rolnych,kwiatów,sadzonek i zwierząt po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem. Zarządzający targowiskami są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

Autor: Andrzej Ochodek/ml/