Premie dla pracowników raciborskiego szpitala

Personel medyczny raciborskiego szpitala otrzyma finansowe premie za pracę ponad normatywny czas oraz w ciężkich i stresujących warunkach.

— Pieniądze na ten cel to środki, które szpital otrzymuje w związku z przekształceniem w placówkę zakaźną — mówi starosta powiatowy, Grzegorz Swoboda.


W przeliczeniu za każdy przepracowany etat lekarz może liczyć na 4 tys. zł,  pielęgniarka, położna oraz ratownik medyczny na 2 tys., natomiast pozostali pracownicy na 1 tys. zł.

Jak podkreśla starosta oraz dyrekcja szpitala, środki te muszą jednak również wystarczyć na wsparcie bieżącej pracy placówki, a ta wciąż notuje coraz wyższe koszty chociażby zakupu sprzętu ochronnego – w przeciągu zaledwie kilku tygodni raciborski szpital zakaźny przeznaczył na ten cel już 2,5 miliona złotych.


Autor: Wojciech Kocjan /pg/