Dąbrowski samorząd zachęca do sadzenia drzew

 Dąbrowski samorząd zachęca mieszkańców, by wspólnie zazielenić miasto.

Każdy może mieć wpływ na to, gdzie w mieście zostanie posadzone drzewo. Wystarczy wysłać zgłoszenie za pomocą serwisu NaprawmyTo.pl i wskazać potencjalną lokalizację. Tereny będą weryfikowane przez urzędników pod kątem własności i możliwości technicznych. W przypadku, gdy zaproponowane miejsca będą zlokalizowane na nieruchomościach należących do gminy lub Skarbu Państwa oraz gdy nie będzie na tym terenie zaplanowana żadna inna inwestycja, nasadzenia drzew będą ujęte w planie wykonywanych prac.

Zgłaszający otrzymają również informację zwrotną dotyczącą wniosku. Portal NaprawmyTo.pl jest narzędziem, które ma ułatwiać kontakt mieszkańca z urzędem. Dzięki niemu każdy może zgłosić na przykład dzikie wysypisko, czy poinformować o aktach wandalizmu.


Autor: Katarzyna Herbuś /pg/