Nie będzie ciszy na jeziorze. Wojewoda uchylił uchwałę.

fot. Jarosław Krajewski/Radio Katowice

Władze powiatu żywieckiego otrzymały rozstrzygnięcie nadzorcze, zgodnie w którym wojewoda śląski zakwestionował zapisy uchwały rady powiatu z 25 maja br., która wprowadzała ciszę na zbiornikach w Tresnej i Porąbce. 

— Zakaz używania łodzi z silnikami spalinowymi był wynikiem konsultacji społecznych przeprowadzonych przez powiat. Zgodnie z nimi większość mieszkańców i organizacji opowiadała się za zakazem — mówi wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk.


Władze powiatu nie zgadzają się z taką interpretacją wojewody i zamierzają poprosić o rozstrzygnięcie Sąd Apelacyjny w Katowicach. Do czasu tego orzeczenia uchwała o ciszy nie obowiązuje i na wspomnianych akwenach można korzystać z łodzi o napędzie motorowym. 

Autor: Jarosław Krajewski /rs/


Wiadomości regionalne