Pierwsi pielgrzymi docierają na Jasną Górę

Pierwsi pielgrzymi docierają na Jasną Górę. Tym razem jednak ich pielgrzymowanie wygląda zupełnie inaczej niż dotychczas

Do częstochowskiego sanktuarium docierają w niewielkich grupach, nierzadko zamiast pieszo to na przykład na rowerach, ale zawsze z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, kierując się wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Na ostatniej prostej pątnikom z Poznania towarzyszyła Martyna Słabikowska. Autor: Martyna Słabikowska /as/