Szlak Orlich Gniazd - Olsztyn

W każdy wakacyjny poniedziałek zaglądamy na Szlak Orlich Gniazd, który  jest jednym z najlepszym produktów turystycznych w Polsce. Jest też szlakiem najbardziej znanym i popularnym na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Ma ponad 163 kilometrów długości i łączy Kraków z Częstochową. Znajdują się na nim ruiny średniowiecznych zamków i warowni jurajskich. I my kolejne takie miejsce odwiedzimy już teraz. Przenosimy się  w północną część Jury, gdzie jest nasza reporterka Gabriela Kaczyńska i Wioletta Gasik, przewodnik jurajski... 


Radiowe Wydarzenia