Kajakiem przez śląskie - rzeka Ruda

Anna Sojka

Miłośnicy turystyki kajakowej twierdzą, że spływ rzeką o wdzięcznej nazwie Ruda jest jednym z ciekawszych na Śląsku. Mająca swoje źródło w okolicy Żor, licząca nieco ponad 50 kilometrów Ruda to prawy dopływ Odry. 

Najczęściej za punkt startu spływu obiera się Stodoły, północno-zachodnią dzielnicę Rybnika. Kajaki opuszcza się na wodę poniżej zapory tworzącej Zalew Rybnicki. Stąd płynie się bardzo ciekawym odcinkiem rzeki, nieujętej w betonowe koryto, często meandrującej i podmywającej skarpy - z często spotykanymi w nurcie pniami drzew i gałęziami. Przenosek niewiele, sporo za to okazji do podglądania dzikiej przyrody. Co prawda bobrów Anna Sojka tym razem nie spotkała, ale atrakcji nie brakowało od pierwszej sekundy... 


Radiowe Wydarzenia