Szlak Orlich Gniazd - Ogrodzieniec

Gabriela Kaczyńska

 W każdy wakacyjny poniedziałek zaglądać będziemy do Orlego Gniazda....

Szlak Orlich Gniazd jest jednym z najlepszym produktów turystycznych w Polsce. Jest też szlakiem najbardziej znanym i popularnym na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Ma ponad 163 kilometrów długości i łączy Kraków z Częstochową. Znajdują się na nim ruiny średniowiecznych zamków i warowni jurajskich. 

   Naszą wakacyjną podróż zaczynamy od największych średniowiecznych ruin w Polsce. To ruiny Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu. Naszym przewodnikiem jest Emil Jaworski, który opowie o niezwykłej historii tego miejsca i o legendach, które krążą pośród murów zamczyska... 


Radiowe Wydarzenia