Rock nie na plaży

W tyskiej Mediatece wystąpi Sebastian Riedel z zespołem CREE wraz Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia w projekcie pn. Rock nie na plaży. 

Wydarzenie transmitowane będzie na kanałach społecznościowych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, które jest współorganizatorem imprezy. Transmisja odbędzie się przy współudziale Polskiego Radia Katowice, które jest patronem medialnym przedsięwzięcia.Radiowe Wydarzenia