Zabytkowy kościół w Kaczycach przechodzi gruntowną modernizację

Zabytkowy kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach przechodzi gruntowną modernizację gontowego dachu. 

Specjaliści jednocześnie pobrali próbki z różnych części zrębu świątyni, co umożliwi przeprowadzenie specjalistycznych badań pozwalających na ustalenie czasu, kiedy przygotowano drewniane bale do jego budowy.

Remont umożliwi przy okazji przeprowadzenie badań historycznych.

Obiekt częściowo został zniszczony w czasie II wojny światowej, a na początku lat 70. kościół przenoszono z Ruptawy do Kaczyc.

Remont obejmie także odnowienie ściany nawy, prezbiterium i zakrystii. Inwestycja jest finansowana ze środków własnych parafii oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Autor: Andrzej Ochodek /pg/