Silesia Smart Systems w KSSE

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

Silesia Smart Systems, to platforma współpracy instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych i uczelni, skupiającą się na wsparciu przedsiębiorstw przemysłowych w procesach transformacji cyfrowej. 

Silesia Smart Systems wspiera przedsiębiorstwa przemysłowe, które chcą przejść transformację cyfrową, z wykorzystaniem technologii w wyższej wymienionych obszarach, lub rozważające zmianę modelu biznesu i wdrożenie inteligentnych produktów z wykorzystaniem technologii cyfrowych. O tym, jak to ma wyglądać w praktyce, z prezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dr. Januszem Michałkiem, rozmawia Józef Wycisk.