RAŚ i Związek Górnośląski połączą siły?

Trwają rozmowy pomiędzy Ruchem Autonomii Śląska a Związkiem Górnośląskim.

Na początku lipca zapadnie decyzja, czy te ugrupowania wystawią wspólne listy kandydatów w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego.

Według danych szacunkowych wystawienie jednej listy wyborczej mogłoby pomóc ugrupowaniom w zdobyciu jednego lub dwóch mandatów więcej. Z przyczyn ideologicznych i technicznych wspólny start jest jednak skomplikowany. Oprócz pewnych różnic programowych obie organizacje to stowarzyszenia, a polskie prawo wyborcze przewiduje koalicję tylko w przypadku partii. W przypadku wspólnego startu, konieczne będzie przeprowadzenie przez sąd odpowiednich procedur.

Decyzja w sprawie ewentualnego wystawienia wspólnych listy wyborczych ma zapaść do 10 lipca.

Autor: Aleksandra Gruszczyńska


Wiadomości regionalne