Lokowanie inwestycji w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Lokowanie inwestycji w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej to skomplikowany proces, w którym nie chodzi tylko i wyłącznie o to, czy mamy do dyspozycji określony teren. Ważne jest także i to, czy mamy dostęp do energii. Do stałych i nieprzerwanych jej dostaw, a przypadku niektórych branż mówimy o sporych ilościach. Ale czy zawsze chodzi tylko o energię jako taką, czy też inwestorzy może zwracają uwagę na to, czy pochodzi ona ze źródeł odnawialnych? O tym dzisiaj rozmawiamy z wiceprezesem Strefy prof. Barbarą Piontek.