Posłowie Nowoczesnej ze Śląska złożyli projekt ustawy znoszący artykuł o obrazie uczuć religijnych

Projekt ustawy znoszący artykuł 196. Kodeksu Karnego mówiący o obrazie uczuć religijnych złożyli do Sejmu posłowie Nowoczesnej ze Śląska. 

Zdaniem pomysłodawców ustawy, paragraf ten jest nagminnie wykorzystywany do ograniczania swobody artystycznej twórców. Jest także zamachem na wolność wypowiedzi, a przepis de facto jest reliktem państwa wyznaniowego. Jak tłumaczą - celem złożenia projektu ustawy gwarantuje przestrzeganie Konstytucji w zakresie wolności wypowiedzi i swobody twórczej. 

To właśnie na mocy art. 196 Kodeksu Karnego Elżbieta Podleśna była ścigana przez prokuraturę za słynną grafikę Maryi w tęczowej aureoli, którą uniewinnił płocki sąd. Sąd uznał, że kobiety nie popełniły przestępstwa, a ich czyny były rodzajem prowokacji, która nie ma znamion czynu zabronionego.

Autor: Joanna Opas, IAR /as/


Wiadomości regionalne