Rozmowa o PANTEONIE GÓRNOŚLĄSKIM

Świadkowie osobistego spotkania Zmartwychwstałego Jezusa, tworzący historię pierwotnego Kościoła, różnią się w wielu kwestiach związanych z realizacją ich misji i powołania. Jedność, którą tworzy Duch Święty, nigdy nie jest pozbawiona różnorodności. Naturalną rzeczą są napięcia związane z różnicą zdań, opinii oraz pomysłów na realizację konkretnych rozwiązań napotykanych problemów. Jeżeli takie sytuacje opisują Dzieje Apostolskie wewnątrz wspólnoty pierwotnego Kościoła, to o ileż bardziej trudnym jest realizacja projektu, który tworzą wspólnie Ministerstwo Kultury, Zarząd Województwa Śląskiego, Miasto Katowice i Archidiecezja Katowicka. Mowa o PANTEONIE GÓRNOŚLĄSKIM. W poniedziałkowej audycji ŚLADY (19.04.2021) próbujemy mierzyć się z tym tematem. Gośćmi Państwa będą: Ryszard Kopiec - dyrektor Panteonu Górnośląskiego, Piotr Czarnynoga - Przewodniczący Komisji Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego, członek Rady Programowej Panteonu Górnośląskiego oraz ks. dr hab. prof. UŚ Henryk Olszar, pod redakcją którego powstał Leksykon Panteonu Górnośląskiego. Do wysłuchania audycji zaprasza prowadzący - ks. Michał Anderko.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl