Głodni Słowa

Raz w tygodniu grupa młodych ludzi spotyka się w mieszkaniu Agnieszki, na tzw. „tauzenie”, by rozważać Pismo Święte. Medytują nad czytaniami z niedzieli i dzielą się swoimi odczuciami ze wspólnotą. Potem jest czas na rozmowy i kolację. W spotkaniach uczestniczą znajomi i znajomi znajomych, więc ta mała wspólnota zatacza coraz szersze kręgi. Więcej o tej inicjatywie w audycji „Raban, czyli Kościół młodych”, którą przygotował ks. Wojciech Iwanecki.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl

Ślady - magazyn religijny