Okrągły Stół ws. sytuacji w Szpitalu Wojewódzkim w Rybniku.

W sali Sejmiku Śląskiego  obradował "Okrągły Stół" poświęcony kryzysowej sytuacji w Szpitalu Wojewódzkim w Rybniku. Zadłużenie w bieżących płatnościach tej placówki to ponad 30 milionów złotych. 

Zawieszone jest także czasowo-funkcjonowanie czterech oddziały z powodu braku personelu. Problem finansowy pogłębił się niedawno z chwilą wymówienia umów o pracę przez cześć lekarzy i ratowników medycznych. To konsekwencja sporu płacowego kierownictwa placówki z personelem. Marszałek województwa obiecał wsparcie w kwocie 15 milionów. Pozyskanie dodatkowego wsparcia z samorządu Rybnika - wymaga wypracowania odpowiedniej formuły formalno-prawnej.

Mimo różnicy zdań i burzliwych wypowiedzi w ramach Okrągłego Stołu, obie strony, czyli Urząd Marszałkowski jak i Urząd Miasta Rybnik liczą nadal na konstruktywny dialog oraz szybkie zażegnanie kryzysowej sytuacji.


Autor: Wojciech Pacula /as/