O wsparciu dla rodzin

Zapowiedź: Miasto Zabrze co roku docenia osoby i instytucje działające na rzecz mieszkańców wyróżnieniem im. św. Kamila. Wśród tegorocznych laureatów nagrody znalazł m.in. Miejski Ośrodka Pomocy Rodzinie. O podejmowanej pomocy społecznej, realizowanych projektach i o wyzwaniach, z którymi spotykają się współczesne rodziny opowiedzą członkowie Zarządu Ośrodka: p. Danuta Dymek – dyrektor, p. Jacek Pankiewicz – zastępca dyrektora i p. Piotr Kubica – zastępca dyrektora.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl

Ślady - magazyn religijny