W Narodowym Instytucie Onkologii trwają jubileuszowe Gliwickie Spotkania Naukowe

fot. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach

Międzynarodowa konferencja jest poświęcona wykorzystaniu najnowszych osiągnięć biologii molekularnej, biotechnologii oraz bioinformatyki w badaniach nad rakiem.

W tym roku wydarzenie stało się także okazją do upamiętnienia sylwetki prof. Mieczysława Chorążego, postaci niezwykle zasłużonej dla badań nad nowotworami. Jego imieniem zostało mianowane Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów. 

- Profesor był nie tylko naukowcem, ale także znakomitym organizatorem pracy, również w trudnych czasach PRL-u - mówi prof. Katarzyna Lisowska.


 

Konferencja była także okazją do wręczenia ufundowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem stypendium im. prof. Mieczysława Chorążego. Otrzymał je doktor Aleksander Kortez za swoją publikację na temat roli białka ITGBL1 w komórkach rakowych jajnika. 


 

Naukowcy z czołowych europejskich ośrodków naukowych, a także z USA i Kanady będą w ramach Gliwickich Spotkań Naukowych obradowali również jutro. 

Autor: Wojciech Kocjan/pm/


Wiadomości regionalne