Konferencja Episkopatu Polski zakończona

fot. Krzysztof Słabikowski/Radio Katowice

Na Jasnej Górze podsumowano 390. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. 

Głównymi tematami dwudniowych obrad biskupów były między innymi: podsumowanie wizyty ad limina, czy trwający synod biskupów. Wiele czasu biskupi poświęcili także na analizę sytuacji na wschodniej granicy. 

— W chrześcijańskiej filozofii i tradycji nie ma miejsca na wybieranie pomiędzy ochroną granic, a pomocą humanitarną, trzeba to łączyć — mówi biskup Krzysztof Zadarko, przewodniczący rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. 


Biskupi podziękowali też służbom za ochronę granic, a także tamtejszym mieszkańcom i organizacjom pozarządowym za pomoc. Biskupi zaapelowali też do rządu o wpuszczenie do strefy stanu wyjątkowego medyków. 

— Przekazujemy też jasne stanowisko dotyczące pomocy humanitarnej — dodaje biskup Krzysztof Zadarko. 


Biskupi zajęli się również konstytucją apostolską "Paście owczarnię Bożą", która wchodzi w życie 8 grudnia. Na jej mocy papież Franciszek promulgował nowy tekst księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego, zawierający przepisy dotyczące sankcji karnych w Kościele. Mówi ona m.in. o karaniu sprawców wykorzystywania seksualnego małoletnich czy czy przestępstw gospodarczych. 

Autor: Krzysztof Słabikowski /rs/


Wiadomości regionalne