IGF 2021. Szczyt Cyfrowy ONZ rozpoczyna się w Katowicach

O wpływie gospodarki cyfrowej na świat dotknięty przez pandemię COVID-19, inteligentnych miastach oraz transformacji - dyskutować będą uczestnicy około 300 paneli i rozmów, które odbędą się podczas pięciodniowego (6-10 grudnia) Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021 w Katowicach.

Jak powiedział pełnomocnik premiera do spraw szczytu Krzysztof Szubert jedną z barier w rozwoju jest utrudniony dostęp do sieci.


Hasłem przewodnim szczytu jest "Internet United", czyli zjednoczony Internet, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami.

W szczycie uczestniczą między innymi przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej. Jak mówi Grażyna Kmiecik z KAS, z ekspertami tej służby można porozmawiać o projektach realizowanych przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową.


Udział w szczycie, który odbędzie się w formie hybrydowej, zapowiedzieli między innymi premier Mateusz Morawiecki oraz Przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych z zastępcą sekretarza generalnego ONZ do spraw gospodarczych i społecznych Liu Zhenminem.

Globalne ożywienie gospodarcze to temat przewodni dyskusji w pierwszym dniu ONZ-IGF 2021. Wezmą w niej udział (na miejscu i online) m.in. Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa oraz ministrowie odpowiadający za obszar cyfryzacji z Syrii, Rwandy oraz Słowenii.

Jak podkreślono w przygotowanym przez organizatorów opisie panelu, skutki pandemii COVID-19 podkreśliły „potrzebę podjęcia skoordynowanych działań” celem ożywienia światowej gospodarki i odblokowania „czynników wzrostu zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się”. Oceniono, że światowy wzrost gospodarczy był „nierównomierny nawet przed pandemią, podobnie jak postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ”. Dodano, że obecnie istnieje możliwość na wykorzystanie ożywienia gospodarczego jako szansy na zrównoważony rozwój.

„Gospodarka cyfrowa może odegrać fundamentalną rolę jako czynnik stwarzający możliwości rozwoju społecznego i poprawy kondycji ekonomicznej” - czytamy. Organizatorzy Szczytu zwracają też uwagę na znaczenie inwestowania w technologie informacyjno-komunikacyjne i udostępnianie ich wszystkim grupom ludności. „Technologie informacyjno-komunikacyjne oferują możliwości zarówno krajom rozwiniętym, jak i rozwijającym się i mogą być akceleratorami, które pomogą zapewnić wszystkim sprawiedliwy i zrównoważony wzrost” - podkreślają.

W panelu dyskusyjnym dotyczącym inteligentnych miast, który rozpocznie się 6 grudnia o godz. 12:15, będą uczestniczyć ministrowie odpowiadający za sprawy związane z cyfryzacją z Czech i Japonii; przedstawiciele ONZ oraz władz samorządowych Amsterdamu i Katowic.

Jak wskazują organizatorzy w informacji dotyczącej planowanej dyskusji „wielkie miasta na całym świecie stoją przed podobnymi wyzwaniami, takimi jak rozrastanie się przedmieść, powstawanie slumsów, segregacja ekonomiczna i zanieczyszczenie”.

Większość metropolii zmaga się z korkami i problemem wyizolowanych dzielnic mieszkalnych. Niektóre przekształcają się w „inteligentne miasta” i wykorzystują technologie, takie jak m.in. chatboty sztucznej inteligencji (AI) w celu poprawy świadczenia usług i usprawnienia wewnętrznego zarządzania siłą roboczą.

Podczas dyskusji omówione zostanie również znaczenie inteligentnych miast i wnioski, które wyciągnięto przy ich tworzeniu, możliwości stworzenia większej ilości terenów zielonych, obiektów sportowych i rozrywkowych oraz hotspotów internetowych, wdrażanie bezpiecznych inteligentnych systemów zarządzania transportem i infrastrukturą w celu stworzenia miejsc, w których ludzie chcą mieszkać, pracować, bawić się i uczyć.


Autor: Piotr Pagieła /pap/pg/