Jubileusz Związku Gmin Jurajskich

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

Związek Gmin Jurajskich Świętuje jubileusz 30-lecia. 

To stowarzyszanie, które skupia gminy z województwa śląskiego i małopolskiego, położone na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. 

— Związek zajmuje się promocją Jury i działa na rzecz rozwoju jurajskiej turystyki — mówi dyrektor, Robert Nieroda.


Jura Krakowsko-Częstochowska przez 30 lat rozwinęła się pod każdym względem, zarówno infrastruktury turystycznej, jak i bazy noclegowej.


Związek Gmin Jurajskich obecnie zrzesza 33 gminy z obu województw. 

Autor: Gabriela Kaczyńska /rs/


Wiadomości regionalne