Szkoły wróciły do nauki stacjonarnej

Dezynfekcja i noszenie maseczek oraz, jeśli to możliwe, dystans w szkole, to zdaniem śląskiej kurator oświaty powinno zapewnić jak najdłuższy okres nauki stacjonarnej. 

Urszula Bauer powiedziała Radiu Katowice, że jednak nie wszystko zależy od nauczycieli i uczniów. 


W niektórych województwach nauka stacjonarna potrwa do końca tygodnia. Wtedy rozpoczną się zimowe ferie. W województwie śląskim ferie rozpoczną się 14 lutego. 

Powrót do nauki szkolnej w trybie stacjonarnym na terenie podległym bielskiej delegaturze Kuratorium Oświaty przebiegł bez zastrzeżeń. Jak powiedział Radiu Katowice dyrektor delegatury Tomasz Kowalik, procedury są już dobrze przećwiczone, jednak kuratorium na bieżąco monitoruje sytuację. Na razie niemal wszystkie szkoły pracują normalnie, nie ma sygnałów o jakichkolwiek kłopotach.


Zdaniem dyrektora Kowalika stosowanie się do istniejących procedur leży w interesie wszystkich stron. Ewentualne przechodzenie klas w tryb pracy zdalnej nie zakłóca procesu nauki. 

Autorzy: Jarosław Krajewski, Piotr Pagieła /rs/