Uczelnia będzie współpracować ze Skarbem Państwa. Podpisano umowę.

fot. Uniwersytet Ekonomiczny

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uczelnią a Skarbem Państwa, Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, Celina Olszak zaznacza, że z czasem osób zaangażowanych we współpracę będzie coraz więcej. 


Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców podkreśla, że współpraca z Uczelnią zaczęła się już wcześniej. 


Jednym z najważniejszych kierunków współdziałania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jest współpraca na rzecz profilowania i wzbogacania programów kształcenia specjalistycznego. 

Autor: Magdalena Pańczyk /rs/


Wiadomości gospodarcze