W mistrzowskim stylu. W głównej roli – instrument doskonały – kontrabas. Transmisja

Koncert odbywa się z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół NOSPR, które powstało w 1989 roku z potrzeby serca katowickich Melomanów. Jest stowarzyszeniem działającym na rzecz Orkiestry i swoich członków. W ciągu trzydziestu lat działalności Towarzystwo angażowało się m.in. w pozyskiwanie sponsorów i darczyńców na rzecz Orkiestry, negocjowanie i realizację nagrań płytowych. Aktualnie Towarzystwo organizuje koncerty, spotkania edukacyjne promujące dokonania i doniosłą historię NOSPR.

Koncert dedykowany mistrzom oraz wybitnym pedagogom: Gerardowi Przybyle i Eugeniuszowi Mańczykowi.

W koncercie udział wezmą:
Agnieszka Kopińska – fortepian
Adam Mokrus – skrzypce
Adam Bogacki – kontrabas
Piotr Kopiński – fortepian

W programie utwory Johanna Brahmsa w nowatorskich opracowaniach.Radiowe Wydarzenia