Maksymalna cena węgla. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która ustala maksymalną cenę 966 złotych 60 groszy za tonę węgla dla odbiorców indywidualnych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Dokument o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych wprowadza mechanizm rekompensat dla firm sprzedających gospodarstwom domowym paliwa stałe, czyli węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 procent węgla kamiennego, wydobyte lub wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone do kraju od 16 kwietnia do 31 grudnia tego roku.

Prezydent podpisał też nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze i niektórych innych ustaw.

/IAR/rs/


Wiadomości gospodarcze