Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości regionalne
Dofinansowanie na wypoczynek dzieci. Podpisano umowę
15.07.2022
13:49:00

fot. Andrzej Ochodek/Radio Katowice

W ośrodku obozowym Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej w Bielsku-Białej-Wapienicy, podpisano umowę między Chorągwią Śląską a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu ponad 4 tysięcy dzieci do ekologicznych miejscowości. 

— To wpisuje się w naszą działalność prozdrowotną i ekologiczną — powiedział Radiu Katowice prezes Funduszu Tomasz Bednarek.


— Takie dofinasowania dowodzą, że rząd dba o zdrowie dzieci i młodzieży — podkreślił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.


W trakcie trwania 63 turnusów realizowane będą programy profilaktyki zdrowotnej, edukacji ekologicznej oraz regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej. 

Autor: Andrzej Ochodek /rs/


Zobacz także Wiadomości regionalne

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SA
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA