Podejrzenie zmowy przetargowej przewoźników autobusowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy przewoźnicy autobusowi świadczący usługi dla Związku Transportu Metropolitalnego, byli w zmowie przetargowej. Pracownicy UOKiK w asyście policji przeprowadzili przeszukania w siedzibach ośmiu przedsiębiorstw transportowych. 

Jak mówi Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, chodzi o przetarg z lipca 2021 roku wart 1,3 mld. złotych. 

—  Porozumienie mogło dotyczyć postępowań przetargowych na świadczenie usług autobusowego publicznego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji śląskiej, organizowanych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach. W szczególności chodzi o przetarg dotyczący wykonywania przewozów autobusowych na terenie całej aglomeracji w latach 2022-2029.


Aktualnie analizowany jest materiał dowodowy. Jeśli podejrzenia się potwierdzą rozpocznie się postępowanie antymonopolowe. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10% obrotu przedsiębiorcy.

Autor: Kamil Jasek /mf/


Wiadomości regionalne