Szpital w Rybniku wstrzymuje przyjęcia pacjentek do porodu

Do Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęło pismo dotyczące zawieszenia działalności oddziału neonatologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. 

Placówka boryka się z problemami kadrowymi i nie jest w stanie zapewnić opieki noworodkom po porodzie, dlatego też ciężarne pacjentki kierowane będą do pobliskich szpitali. Dyrekcja podpisała w tej sprawie porozumienie ze szpitalami w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim, Knurowie, Gliwicach i Bytomiu. 

Po przeanalizowaniu dokumentów decyzję o zawieszeniu oddziału podejmie wojewoda. 

Autor: Kamil Jasek/pm/


Wiadomości regionalne