Kolejna instalacja fotowoltaiczna w Gliwicach

fot. Magdalena Pańczyk/Radio Katowice

W Gliwicach pojawiła się kolejna instalacja fotowoltaiczna. Z ekologicznego rozwiązania będzie mógł korzystać Dom Dziecka nr 1 znajdujący się przy ulicy Toszeckiej 25. 

Adam Neumann, Prezydent Gliwic zaznacza, że w mieście od lat stawia się zieloną energię. 


Julian Jasiński, Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach dodaje, że to bardzo ważny krok. 


Zielone instalacje fotowoltaiczne nie emitują zanieczyszczeń, co pozwoli miastu na redukcję emisji dwutlenku węgla o co najmniej 260 ton w skali roku oraz obniżenie emisji pyłu zawieszonego PM 10 o co najmniej 13 kg rocznie.

Autor: Magdalena Pańczyk /mf/


Wiadomości regionalne