Kontrole zakładów w zlewni Odry

19 zakładów odprowadzających ścieki do wód powierzchniowych w zlewni Odry zostało już skontrolowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kontrole wykazały nieprawidłowości w dziewięciu przypadkach. Dotyczyły one między innymi przekroczenia poziomu pH w ściekach przemysłowych, nieprawidłowości w zakresie parametrów odprowadzanych ścieków czy przekroczeń warunków jakości ścieków w stosunku do pozwoleń. 

We wszystkich przypadkach, w których stwierdzono nieprawidłowości, trwają postępowania pokontrolne. Inspektorzy kontrolują 21 kolejnych zakładów.

Autor: Agnieszka Loch/pm/


Wiadomości regionalne