Spotkanie z Dariuszem Wiktorowiczem

Gościem Ewy Niewiadomskiej w Pozytywce jest Dariusz Wiktorowicz, znakomity aktor i reżyser związany z teatrami dziecięcymi. Ostatnio wraz z żoną wydał na płycie niezwykle ciekawe legendy dla dzieci. Przygotowuje się do kilku premier, podkłada głos pod bohaterów bajek. Słowem człowiek w drodze, który opuścił niedawno mury Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, gdzie przez 9 lat był dyrektorem.


Audycja z pozytywnym wydźwiękiem