Nowy sezon artysyczny

fot. Tomasz Cichecki

W piątek 19 września zainaugurowała swój 70. sezon artystyczny orkiestra symfoniczna Filharmonii Śląskiej, z którą w roli solisty wystąpił wybitny pianista Krzysztof Jabłoński. W audycji kilka wrażeń i refleksji po tym koncercie, a także wyniki, zakończonego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego i katowickich świątyniach, II Międzynarodowego Konkursu Organowego oraz VII edycji konkursu im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej. Informacje o nowej płycie zarejestrowanej przez sopranistkę Elżbietę Grodzką-Łopuszyńską i organistę Juliana Gembalskiego, to wstęp do wielkiego „Festiwalu Otwarcia” nowej siedziby NOSPR w Katowicach, który rozpocznie się już niedługo, bo 1 października .


Res Musica to magazyn wydarzeń muzycznych. Audycja na antenie Polskiego Radia Katowice emitowana jest nieprzerwanie od września 1981 roku.

W programie znajdują się omówienia, relacje i recenzje najważniejszych w koncertów i festiwali organizowanych w śląskich świątyniach i salach koncertowych, w których udział biorą wiodące orkiestry symfoniczne, soliści, chóry i zespoły kameralne reprezentujące artystyczny nurt funkcjonowania muzyki na Śląsku.

Wiodącym celem prezentacji ukazujących się w tej audycji jest szeroka popularyzacja działalności tych formacji na czele z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach oraz artystami skupionymi wokół katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

Poprzez to słuchacz otrzymuje szeroki przegląd wydarzeń muzycznych, których organizatorami są te ważne instytucje, śląskie samorządy, a także różnego typu ośrodki kultury działające w całym regionie. Poprzez tak ukształtowaną tematykę magazynu Res Musica staramy się też uwrażliwiać naszych słuchaczy na najpiękniejsze pozycje repertuarowe w ich wykonaniu, dzieła wielkich kompozytorów, mistrzów swego gatunku od wieków dawnych po współczesność – pojawiające się w programach koncertów omawianych i relacjonowanych w magazynie Res Musica.