Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Zakończył się Czwarty Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jak co roku trzy tysiące uczestników wzięło udział w setkach dyskusji, spotkań, konsultacji. I jak co roku, pozostają po Kongresie rekomendacje, czyli sprawy, które warto załatwić, jeśli chcemy zmniejszać bezrobocie i czynić nasze społeczeństwo bogatszym. Dziś w audycji o środowisku małych i średnich firm na różne sposoby, na przykład sugestia, że świat polityki jest zainteresowany kondycją tego sektora w Polsce, pomimo tego, że akurat w tym roku pierwszego garnituru polityków na Kongresie raczej nie było. Kongresowi towarzyszyło również szóste już Forum Inwestycji Budownictwa i Nieruchomości. A budowlańcy rozmawiali w tym roku nie o przepisach prawa budowlanego, czy o ustawie o zamówieniach publicznych, ale o... kondycji bloków z wielkiej płyty. 


Rozstrzygnięcie dylematu czy audycja SUMA jest magazynem ekonomicznym czy gospodarczym nie ma znaczenia, ponieważ najważniejsze jest to, na ile można o ekonomii i gospodarce mówić w sposób przystępny.

Na ile skomplikowane zjawiska ekonomiczne można ująć w prosty i zrozumiały język. Natomiast jeszcze ważniejsze jest to, na ile wydarzenia w gospodarce regionalnej, krajowej czy europejskiej przekładają się na życie mieszkańców naszego regionu.

Czyli odpowiedź na pytanie – jak bardzo dotyczy to mieszkańców regionu i co z tego dla nas wszystkich wynika.