Pracuję bezpieczniej

Cztery tysiące górników przystąpiło do konkursu "Pracuję bezpiecznej" zorganizowanym przez Kompanię Węglową.

Dziś po raz 10. konkurs zostanie rozwiązany. Górnicy w ostatnich miesiącach opowiadali na pytania i dziś najlepszych 10 będzie walczyć w finale.

Najważniejsza w tym konkursie jest wiedza – mówi rzecznik spółki Zbigniew Madej.


Najlepsi górnicy otrzymają nagrody pieniężne.

Autor: Łukasz Kałuża