Śląski Kongres Oświaty

Uniwersytet Śląski i Śląskie Kuratorium Oświaty łączą siły. Podpisano porozumienie dotyczące Śląskiego Kongresu Oświaty, mówi Wiesław Banyś, rektor uczelni.


Wiedzę akademicką można wykorzystać podczas różnych etapów edukacji, na przykład Uniwersytet Śląski w ramach współpracy ze szkolnictwem współprowadzi dwa licea: im. Mickiewicza i im. Gen. Maczka w Katowicach.


Pod koniec listopada w ramach współpracy odbędzie się Kongres Oświaty, ważnym punktem będzie panel pod tytułem otwarta szkoła.

Autor: Agnieszka Niewolańska