REAKTOR

W listopadzie odbył się w Katowicach Festiwal Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE. W konkursie o Laura Konrada Swinarskiego walczyli w tym roku: Ewelina Marciniak, Jan Klata, Radosław Rychcik, Remigiusz Bryk i Marcin Liber. Festiwalowi towarzyszyły będą różne wydarzenia kulturalne. Wiele z nich w ramach projektu REAKTOR, o którym Katarzyna Mazurkiewicz, prezes fundacji FOMA, opowiada Ewie Niewiadomskiej.


(na zdjęciu od lewej: Karolina Dzielak, Katarzyna Mazurkiewicz, Sebastian Majewski, Jacek Jabrzyk, Katarzyna Kozieł)