Rynek budowlany w Polsce

Jesteśmy właśnie między poprzednim a następnym okresem programowania środków unijnych. Ale niebawem cała masa pieniędzy ruszy i znów przyczyni się do wzrostu wydatków na inwestycje. Czy tym razem polskie firmy budowlane będą w stanie sięgnąć po zyski z inwestycji? Jaki mamy dziś rynek budowlany w Polsce? To pytania, które postawimy w dzisiejszym magazynie.

Od lat odpowiednie biura zbierają informacje o nierzetelnych konsumentach. Jednak nikt nie zbiera informacji o konsumentach rzetelnych. A przecież to, że ktoś przez lata terminowo i regularnie spłacał jakieś należności powinno być w cenie.

Porozmawiamy dziś także o pewnym konkursie dla adeptów sztuki logistycznej, który organizuje, od kilku lat, koło logistyki Dialog, działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 


Rozstrzygnięcie dylematu czy audycja SUMA jest magazynem ekonomicznym czy gospodarczym nie ma znaczenia, ponieważ najważniejsze jest to, na ile można o ekonomii i gospodarce mówić w sposób przystępny.

Na ile skomplikowane zjawiska ekonomiczne można ująć w prosty i zrozumiały język. Natomiast jeszcze ważniejsze jest to, na ile wydarzenia w gospodarce regionalnej, krajowej czy europejskiej przekładają się na życie mieszkańców naszego regionu.

Czyli odpowiedź na pytanie – jak bardzo dotyczy to mieszkańców regionu i co z tego dla nas wszystkich wynika.