Jubileusz Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie obchodzi jubileusz 20-lecia działalności.

Od 1994 roku placówka niesie pomoc niepełnosprawnym dzieciom, prowadzi diagnostykę, zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne.

Jak podkreśla Agnieszka Krzemińska, kierownik Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, pod opieką placówki jest około 200 rodzin z Częstochowy i powiatu częstochowskiego.


Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z zajęć korzystają dzieci do 18. roku życia.

Autor: Izabela Czerczer