Strefy ekonomiczne

W audycji o specjalnych strefach ekonomicznych, które na pewno mogą nazwać rok 2014 dość burzliwym w dziejach. Do lata tego roku strefy były oblegane, a od jesieni są osamotnione.

Ponadto o społecznej odpowiedzialności biznesu. Gościem jest wiceminister infrastruktury i rozwoju Adam Zdziebło, z którym porozmawiamy o negocjowaniu unijnych pieniądzy dla naszego regionu. Porozmawiamy także o inteligencji finansowej. Czyli o tym, czy pieniądze mają emocje.


Rozstrzygnięcie dylematu czy audycja SUMA jest magazynem ekonomicznym czy gospodarczym nie ma znaczenia, ponieważ najważniejsze jest to, na ile można o ekonomii i gospodarce mówić w sposób przystępny.

Na ile skomplikowane zjawiska ekonomiczne można ująć w prosty i zrozumiały język. Natomiast jeszcze ważniejsze jest to, na ile wydarzenia w gospodarce regionalnej, krajowej czy europejskiej przekładają się na życie mieszkańców naszego regionu.

Czyli odpowiedź na pytanie – jak bardzo dotyczy to mieszkańców regionu i co z tego dla nas wszystkich wynika.