Na dziko

Krzysztof Siwczyk, poeta związany od wielu lat z Instytutem Mikołowskim im. Rafała Wojaczka, otrzymał w tym roku prestiżową nagrodę Fundacji Kościelskich. O tym ważnym wyróżnieniu, o niezwykłym miejscu, które chroni pamięć o Wojaczku i zbiegach poetyckich "Na dziko" opowiada Ewie Niewiadomskiej.