Górnicy i kredytobiorcy

Mijający tydzień zdominowały problemy górnictwa i kredytobiorców, którzy pożyczyli szwajcarskie franki i to są główne tematy audycji, a także spotkanie z dwoma laureatami Laurów Umiejętności i Kompetencji, architektem Tomaszem Koniorem oraz Franciszkiem Buszką, szef Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Odwiedzimy także pewne miejsce, w którym doświadczeni w boju inwestorzy rozmawiają z tymi, którzy inwestorami zamierzają zostać. Na koniec, jak zwykle, spotkanie z Justyną Liber i rozmowa o tym, czy posiadanie własnego biznesu to warunek konieczny do tego, aby być człowiekiem zamożnym.


Rozstrzygnięcie dylematu czy audycja SUMA jest magazynem ekonomicznym czy gospodarczym nie ma znaczenia, ponieważ najważniejsze jest to, na ile można o ekonomii i gospodarce mówić w sposób przystępny.

Na ile skomplikowane zjawiska ekonomiczne można ująć w prosty i zrozumiały język. Natomiast jeszcze ważniejsze jest to, na ile wydarzenia w gospodarce regionalnej, krajowej czy europejskiej przekładają się na życie mieszkańców naszego regionu.

Czyli odpowiedź na pytanie – jak bardzo dotyczy to mieszkańców regionu i co z tego dla nas wszystkich wynika.