Górnicy i franki

Mijający tydzień zdominowały problemy kredytobiorców, którzy pożyczyli szwajcarskie franki. Dla naszego regionu najważniejsze jednak jest to, co dzieje się w górnictwie. Oba zagadnienia pojawią się w przeglądzie wydarzeń tygodnia. Natomiast w głównej części magazynu, między innymi o problemach kredytobiorców, ale tych, którzy zaciągnęli kredyty w polskiej walucie, a także o oszustwach podatkowych i o skuteczności Urzędu Kontroli Skarbowej. W rozmowie z profesorem Andrzejem Karbownikiem zastanowimy się, ile popełniono błędów w zarządzaniu projektem o nazwie Plan dla Kompanii Węglowej, a na koniec spotkanie z Justyną Liber i rozmowa o tym, jak wyrwać się z codziennego kieratu w drodze do finansowej wolności.


Rozstrzygnięcie dylematu czy audycja SUMA jest magazynem ekonomicznym czy gospodarczym nie ma znaczenia, ponieważ najważniejsze jest to, na ile można o ekonomii i gospodarce mówić w sposób przystępny.

Na ile skomplikowane zjawiska ekonomiczne można ująć w prosty i zrozumiały język. Natomiast jeszcze ważniejsze jest to, na ile wydarzenia w gospodarce regionalnej, krajowej czy europejskiej przekładają się na życie mieszkańców naszego regionu.

Czyli odpowiedź na pytanie – jak bardzo dotyczy to mieszkańców regionu i co z tego dla nas wszystkich wynika.